ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:  Μια διαδικασία μεταφοράς γνώσης ή μια διαδικασία  απόκτησης κριτικής σκέψης;

                                                                                     Του Γιώργου Αντωνίου

                                                                                      Εκπαιδευτικού Π. Ε.

 Οι ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές της σύγχρονης εποχής που συνεπάγονται και ραγδαία αύξηση της πληροφορίας και της γνώσης έχουν επιπτώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Το σχολείο και η εκπαίδευση , ως φαινόμενα κοινωνικά προσδιορισμένα , καλούνται σε γενναίες προσαρμοστικές αλλαγές. Στοχεύοντας στον αυριανό πολίτη μιας πολυδιάστατης κοινωνίας η εκπαιδευτική αντίληψη δεν παραμένει στην πρόσκτηση γνώσεων, αλλά επιμένει σε μια συμμετρική ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή.

 Διαβάστε περισσότερα   

 


 Σκοποί και στόχοι της ιστορίας στη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία

                                                                                      του  Πλαϊνού Γεωργίου

                                                                                       Εκπαιδευτικού Π.Ε

 Ο εύστοχος προσδιορισμός των διδακτικών σκοπών είναι ουσιαστικός παράγοντας, ο οποίος δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της όλης μαθησιακής διαδικασίας. Το μάθημα της ιστορίας και οι διδακτικές και μαθησιακές εφαρμογές του πρέπει να τείνουν προς τους κοινωνικοπολιτικούς και πολιτιστικούς στόχους. Ο μορφωτικός σκοπός της ιστορικής εκπαίδευσης συναντάται με την κατάκτηση της πολιτικής, της πολιτιστικής, της εθνικής και της κοινωνικής αυτοσυνειδησίας του μαθητή.

  Διαβάστε περισσότερα