Ιστορία: η θέση της στο σχολείο και η αναγκαιότητα ύπαρξής της στη σύγχρονη εποχή

                                                                                             του  Πλαϊνού Γεωργίου

                                                                                                Εκπαιδευτικού Π.Ε.

 Η σχολική ιστορία αναδύθηκε από την εθνική ιστοριογραφία στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα με σκοπό να λειτουργήσει ως μηχανισμός εθνικής διαπαιδαγώγησης, πολιτικής κοινωνικοποίησης και κοινωνικής νομιμοφροσύνης. Σήμερα τείνει να αποσυνδεθεί από την εθνικιστική ιδεολογία, να αυτονομηθεί και να μεταβληθεί σε ιδιαίτερο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Ιστορίας, αντιμετωπίζοντας τα ιστορικά δρώμενα υπό το πρίσμα της διαλεκτικής σχέσης του εθνικού με το παγκόσμιο.Διαβάστε περισσότερα