Ο μεταρρυθμιστικός ρόλος της εκπαίδευσης στις σύγχρονες κοινωνίες.                                  

                                                                                           του Πλαϊνού Γεωργίου  

                                                                                          Εκπαιδευτικού Π.Ε

Το ερώτημα για το τι είδους σχέση διέπει την εκπαίδευση -ή σε πιο συγκεκριμένο πλαίσιο- το σχολείο με την κοινωνία, έχει τεθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, όταν άρχισαν να γεννιούνται οι πρώτες μορφές κοινωνικής οργάνωσης των ανθρώπων. 

  διαβάστε περισσότερα

 


Η σχέση κοινωνίας-σχολείου μέσα από το έργο του JohnDewey                                           

                                                                                      του  Πλαϊνού Γεωργίου  

                                                                                   Εκπαιδευτικού Π.Ε

O μεγάλος παιδαγωγός και εισηγητής του πραγματισμού John Dewey, ασχολήθηκε σε μεγάλο βαθμό με την εξεταζόμενη σχέση, δηλαδή τη σχέση που υπάρχει ή δύναται να υπάρξει και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό μεταξύ της κοινωνίας και του σχολείου, την οποία και συμπεριέλαβε σε πολλά από τα έργα του.  

διαβάστε περισσότερα

 


Παραδείγματα αναγκαιότητας ύπαρξης κοινωνικής παιδαγωγικής μέσα από εκπαιδευτικά δρώμενα. 

 του Πλαϊνού Γεωργίου

 Εκπαιδευτικού Π.Ε

 Στη σύγχρονη και ιδιαιτέρως απαιτητική κοινωνία, η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στη δημιουργία αρμονικής ζωής μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Γι? αυτό ακριβώς σκοπός της είναι να οπλίσει τους νέους με όλα εκείνα τα εφόδια που θα τους κάνουν ικανούς να συντελέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην αρμονία της κοινωνικής ζωής.

 διαβάστε περισσότερα

 

 


Παράγοντες εξασφάλισης κοινωνικής αλλαγής μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας

του Πλαϊνού Γεωργίου

Εκπαιδευτικού ΠΕ

Η δυναμική που μπορεί να προσφέρει η εκπαίδευση και το σχολείο για την εξέλιξη, την πρόοδο και την εποικοδομητική αλλαγή της κοινωνίας είναι ιδιαιτέρως γνωστή και με σαφήνεια τεκμηριωμένη μέσα απ? όλα τα βασικά έργα της παιδαγωγικής επιστήμης που ασχολούνται με το εν λόγω θέμα. 

διαβάστε περισσότερα