Διαπολιτισμική αγωγή: έννοια, σκοποί και στόχοι

 του Πλαϊνού Γεωργίου

Εκπαιδευτικού Π.Ε. 

 Η διαπολιτισμική αγωγή, ως σύγχρονη παιδαγωγική πρακτική, αναπτύχθηκε στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, κυρίως στις πολυεθνικές χώρες, όπως ο Καναδάς και οι ΗΠΑ καθώς και σε άλλες χώρες, εξαιτίας της μαζικής μετακίνησης ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και της διαμόρφωσης του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα των κοινωνιών τους.

διαβάστε περισσότερα

 


 

Βασικά εκπαιδευτικά μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας

του Πλαϊνού Γεωργίου

Εκπαιδευτικού Π.Ε

Στη σύγχρονη πραγματικότητα ο κόσμος αποτελεί τμήμα της καθημερινής ζωής μας μέσα από τις διαφορετικότητες και τις αντιθέσεις του, τις πολύπλοκες και περίπλοκες διασυνδέσεις του και τις αλληλεξαρτήσεις του. Ολοένα και περισσότερο υπάρχει η τάση της ισότιμης και απροκάλυπτης αντιμετώπισης των ατόμων με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα, με στόχο τη συνεννόηση και την επικοινωνία μέσα στο ίδιο σύνολο.

διαβάστε περισσότερα 

 


Η αναγκαιότητα ύπαρξης της διαπολιτισμικής αγωγής στην εκπαίδευση σήμερα

                                                                                           του Πλαϊνού Γεωργίου

                                                                                            Εκπαιδευτικού Π.Ε.

  Στη σημερινή εποχή των προκλήσεων και των έντονων αλλαγών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, χαρακτηριστικό των περισσότερων, αν όχι όλων, των κοινωνιών είναι η πολυπολιτισμικότητα, η οποία προϋποθέτει την ισότιμη αντιμετώπιση των διαφόρων πολιτισμών με στόχο τον εμπλουτισμό της κυρίαρχης κουλτούρας, την ωφέλεια της κοινωνίας από την παρουσία άλλων πολιτισμών και τη διεύρυνση του ορίζοντά της. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνύπαρξη ποικίλων πολιτισμών είναι αδήριτη ανάγκη πλέον ν? αντιμετωπίζονται με ανεκτικότητα. Έτσι η παιδαγωγική προσέγγιση επιβάλλεται να συμπεριλαμβάνει πια και τις αρχές της διαπολιτισμικής αγωγής. 

διαβάστε περισσότερα

 


 

Η διαπολιτισμική προσέγγιση στο μάθημα της ιστορίας

                                                                                        του Πλαϊνού Γεωργίου

                                                                                          Εκπαιδευτικού Π.Ε.

   Με τον όρο διαπολιτισμική μάθηση νοείται η κοινή μάθηση ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη σεβασμού και αμοιβαίας κατανόησης στις διαφορετικές πολιτισμικές εμπειρίες μέσα από εκτιμήσεις και παραστάσεις. Οι απαιτήσεις για ιστορική παιδεία επιβάλλουν μια πρωτίστως διαπολιτισμική προσέγγιση και στην ιστορική αγωγή.

 διαβάστε περισσότερα